2.1.5 Sundhedssektor & Laboratorier

Klinikker, hospitaler, laboratorier. Alle stiller høje krav til inventaret. I de helt sterile rum må der ikke kunne dannes grobund for bakterier og overalt gælder det, at inventaret skal være nemt at rengøre, så smittefaren mindskes.  Inventar i Corian® er specielt velegnet til sundhedssektoren fra operationsstuerne til receptionsområderne, fra patienternes badeværelser til laboratorierne. Mug, skimmel og bakterier kan ikke gro på Corian®, så risikoen for krydsinfektioner mindskes betydeligt. Corian® kan formes, så designet bliver ergonomisk korrekt og bekvemt at anvende også for kørestolsbrugere.

Pleje af mennesker stiller store krav til inventaret. Der skal for eksempel tages hensyn til hygiejne, til fysiske handicaps og til korrekte arbejdsstillinger og samtidig skal inventaret være en æstetisk nydelse, så det psykiske velvære fremmes.

Vi arbejder i mange materialer og kan derfor fremstille løsninger, der opfylder alle sundhedssektorens krav.  Vores individuelle produktion gør, at vi til fulde kan matche disse krav.  Gælder det inventar, der skal bruges på patientstuer og i venteværelser skal det ikke kun være funktionsdygtigt men også være smukt og stilrent, så det kan medvirke til at højne patienternes velvære.

Vi lever i en tid med enestående medicinske fremskridt. Vores helbred er vigtigt for os og det kræver den ypperste pleje. Corian® er på grund af den homogene og dermed rengøringsvenlige overflade velegnet til sundhedssektoren.  Corian® er usædvanligt nemt at rengøre og vedligeholde.

Da Corian® er et 100 % homogent materiale, er der ingen porre i materialet, og selv om en Corian®-plade bliver ridset, - og alt bliver jo ridset ved almindelig brug, - kan der heller ikke gro bakterier heri.   En bakterie skal nemlig kunne sidde fast, før den kan gro, og i en Corian®-ridse er der ingen huller, og derfor heller ingen bakterier, der kan gro.  Når Corian® ser rent ud er det derfor virkelig rent

Med sine mange farvevarianter og sit varme skær medvirker Corian® til at skabe venlige omgivelser som kan fremme patienternes velvære og dermed hjælpe til hurtigere bedring.

I sundhedssektoren skal inventaret opfylde mange krav. Uanset om en klinik er til mennesker eller dyr er der behov for æstetisk og funktionsdygtigt inventar, som er nemt at rengøre.

Corian®, stål, træ, laminat, glas... Vi arbejder med alle materialer, så kundens ønsker kan blive opfyldt, hvad enten det handler om sengeborde, laboratoriemøbler, skærmvægge, køkkenindretning, baderumsinventar, ganggelændere, receptionsskranker, vugger, venteværelsesinventar eller mobile madbuffeter med/uden køl og varme.